7000 év

Levél a főrabbinak  
 

Tisztelt Főrabbi Úr!

Engedje meg nekem, hogy rövid legyek és lényegre törő! Nevem Kapuváry György Gábor. (Nyilván hallott már rólam, de ha nem, az sem jelent problémát.) Higgye el, hogy ez nem tiszteletlenség, vagy arrogancia részemről. Egyedül vagyok, és eddigi életemet (55 év) szolgaságban éltem. Nem ismerem a manapság szokásos protokollt, udvariassági formulákat, nem ismerem a hitközösséget belülről. Ismerem viszont a prófétákat és a mindenség Urát.

Katolikus vallású szülők második gyermekeként jöttem a világra (első fiúgyermekként 1961-ben). 13 éves koromig apám katolikus rítusok szerint nevelt, így keresztség szerint katolikus vagyok, s a bérmálásig elkísért jó apám. 13 éves koromban apám meghalt. Ez után a magam feje után menve éltem az életem.

’82-ben tértem meg (s ez valódi célba érkezés volt, senki és semmi nem választott el az Atyától), ’83-ban átéltem a Lélekkiáradás gyönyörűségét is. Ebben az időszakban részesültem egy csodálatos álomban (kérdésre válaszként), s nyilatkoztatta ki magát Teremtőnk nekem. (Ezt az egyetlen kinyilatkoztatást kaptam, de a bölcsnek ez elegendő.) Mindezek után elhagyott az Úr.

„Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék.” (Mikeás 5.2)

S máris a mánál vagyok. A fentebbi Mikeás-idézet szín igaz. Azért a többes szám, mert az én másik felemet is elhagyta az Úr, aki ’93-ban ráébresztett arra, hogy ő az én „drága levelem” (Tamás-akta Gyöngyhimnusza).

Mikeás szavait pedig tovább olvasva tudjuk, hogy minek kell következnie. Egyedül vagyunk. Mindketten egyedül vagyunk az egész világgal szemben.

„Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig.” (Mikeás 5.3)

Nos, „föllép”, akit elhagyott az Úr, s hatalmát kiterjeszti az egész földkerekségre. Ez - ugye - egyedül nem megy. Ehhez szükséges a választott nép együtt működése. Erre kérem hát Izraelt és a szórványban élő zsidókat.

Kérem, szervezzen meg találkozót azon személyekkel, akiket erre elhivatottnak és alkalmasnak gondol, mert szolgaságom ideje lejárt. (56 x 360 napot leéltem szolgaságban.)

Eszmeiségem, véleményem a világ s Magyarország dolgairól a Facebook-profilomon, illetve saját weboldalamon nyomon követhető.

Őszinte tisztelettel:
Kapuváry György Gábor         Budapest, 2016.04.28. (Peszach)

Főoldal A János-akta Krisztushimnusza A Tamás-akta Gyöngyhimnusza Az Igazság evangéliuma Tézisek A katolikus egyház vezetőinek A legfőbb forrásmű Forrás megjelölés Egy hozzám közel álló világszemlélet (csak példa) A kő Erotematika Levél a főrabbinak A két út Kapcsolat