7000 év

Mire vár a világ Teremtője    
 

Aki elfogadja a 7000 éves teremtéstörténet logikáját, az azt is elfogadja, hogy jelenleg a hatodik nap, azaz a hatodik ezeréves szakasz zajlik. S mi történik a 6. napon?
"Aztán szólt Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint." Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt: "Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog." Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog." Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap."
(Mózes első könyve 1.24-31)

Mint tudjuk, a hatodik napon a föld előhozza az összes állatot (a vadakat is), majd az embert már nem a föld „hozza elő”. A végső, a valódi hatalom a Teremtőtől elidegeníthetetlen. Ám a sötétség erői felett kimondatott az ítélet, mely megmásíthatatlan és örök. Ezért a sötétség fejedelmének célja a jelenlegi világrend fenntartása és az emberi nem bukása.
Az isteni terv legkritikusabb pontja, amikor az ember kezébe kerül a döntés felelőssége. (Vagy „megszüli” az Embert, vagy minden a teljes pusztulásba süllyed.) Ezen a kritikus ponton toporog az egész emberiség, s bizony minden jel szerint el is szalasztja a kiút megragadásának lehetőségét.
S akkor essen szó arról is, hogy mit hozna a jóra hajlás! Az ember uralkodna az összes gonosz erő fölött, s az egész teremtett világ fölött. (Egy nyáj lenne és egy pásztor.) A katolikus egyház belátná, hogy a Tóra szerinti Messiás-várás helyes egzegézis, a zsidó nép elismerné, hogy a Jézus-jel isteni jel; hogy Jézus igaz és az egyetlen valóságos Isten. Eljöhetne közénk a Mindenség Istene emberré válva (Immánuel), s beteljesedhetne minden jövőre vonatkozó prófécia. Már nagyon kevés a rendelkezésre álló idő…Oldal tetejére

Főoldal A János-akta Krisztushimnusza A Tamás-akta Gyöngyhimnusza Az Igazság evangéliuma Tézisek A katolikus egyház vezetőinek A legfőbb forrásmű Forrás megjelölés Egy hozzám közel álló világszemlélet (csak példa) A kő Erotematika Levél a főrabbinak A két út Kapcsolat